Drenážne a vsakovacie systémy

Najviac škôd v pivničných priestoroch spôsobuje vlhkosť. Voda sa v pôde nestačí vsakovať a tak tlačí základy a podzemné steny budov. Vlhkosť stien následne vytvára vynikajúce prostredie pre tvorbu plesní a baktérií. Tradičný systém na odvádzanie spodnej vody je drenáž - pozvolný podzemný odtok. Systémy na drenážovanie stavebných pozemkov ACO zabezpečujú funkčné a účinné odvádzanie nahromadenej vody z pôdy. Drenážne a vsakovacie systémy dosahujú kontrolovaný odvod dažďovej vody a následné správne vetranie objektu.

Nahromadenou vodou však nie sú ohrozené len budovy. Týmto problémom môžu taktiež trpieť aj úžitkové plochy, ktoré zadržiavajú príliš veľké množstvo vody. To vedie k zhoršeniu pôdneho profilu, stráca sa pôdny vápnik a pôda sa následne okysluje. Spodnú vodu je potrebné odvádzať aj z rôznych typov trávnatých ihrísk, pri výstavbe športových areálov, v záhradníctve a pri úpravách krajiny, na cintorínoch, pri výstavbe letísk, na drenáže v poľnohospodárskej výrobe atď.

Vsakovacie a drenážne systémy ACO sú vhodné na odvodnenie všetkých druhov spevnených plôch, chránia pred prevlhnutím stavebných dielov, ktoré sú v kontakte s pôdnou vlhkosťou. Spoločnosť ACO poskytuje zákazníkovi bezplatný výpočet a návrh vsakovacieho systému ako súčasť servisu.

Drenážne a vsakovacie systémy
T-kus DN 125
13.01€
T-kus DN 160
16.63€
T-kus DN 200
23.00€