Líniový odvodňovací systém

Líniový odvodňovací systém slúži na zachytávanie prebytočnej dažďovej vody. Zrážky sa tak kontrolovane odtekajú napríklad do kanalizácie. Odvodňovacie zariadenie môže byť umiestnené priečne alebo pozdĺž územia, z ktorého má odvádzať vodu. Výhodou líniového odvodňovacieho systému je jeho spádovanie v smere k odvodňovaciemu žľabu, a tak nie je potrebné spádovať jednotlivé úseky plôch k vpustom ako pri bodovom odvodňovaní. Vďaka líniovému odvodňovaniu je odvodňovaná plocha rovná, takže je jednoducho prejazdná. Nie je potrebné spádovanie plochy, čím sa šetria výdavky na odvodňovací systém.

Líniové odvodňovacie systémy ACO je možné inštalovať na všetky typy dlažieb, živicové i betónové plochy, sú k dispozícii vo všetkých triedach zaťaženia (A15 kN – F900 kN) a rôznych prevedeniach (šírka 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm), čím je pokryté široké spektrum požiadaviek aj tých najnáročnejších klientov. Vhodný krycí rošt (plastový, kompozitný, pozinkovaný, liatinový alebo nerezový) zaručuje estetické začlenenie do okolia.

Na výrobu líniových odvodňovacích žľabov ACO boli použité moderné materiály ako polymerbetón a polypropylén, ktoré zárukou chemickej odolnosti, spoľahlivej funkčnosti a dlhej životnosti. Odvodňovací žľab má hladký a nenasiakavý povrch odolný voči korózii, posypovej soli, ropným látkam, námraze a pod. Líniové odvodňovacie systémy ACO zodpovedajú STN EN 1433. Odvodňovacie žľaby ACO zaistia pre váš dom i záhradu dokonalý odvod vody pri domových vchodoch, vjazdoch, garážach i terasách.